Algemene Voorwaarden voor Dog-Connect

1. Acceptatie van de voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met enige bepaling van deze voorwaarden, dien je de website niet te gebruiken.

2. Gebruiksvoorwaarden

a. Je stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden.

b. Je gaat ermee akkoord geen inbreuk te maken op de rechten van derden of de werking van de website te verstoren.

3. Intellectuele Eigendom

a. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van Dog-Connrect en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Dog-Connect enige inhoud van de website te kopiëren, verspreiden, reproduceren of gebruiken.

4. Privacybeleid

a. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid

5. Aansprakelijkheid

a. Dog-Connct is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

a. Dog-Connect behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

7. Diensten en Producten

a. Dog-Connect biedt online honden trainingen aan via deze website. Door het aanschaffen van een training ga je akkoord met de voorwaarden in dit document.

b. De beschrijvingen van de aangeboden trainingen zijn zo nauwkeurig mogelijk. Dog-Connect garandeert echter niet dat de trainingen op elk type hond van toepassing zijn.

9. Betalingen en Abonnementen

a. Betaling voor de online honden trainingen dient vooraf te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.

b. Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij opgezegd vóór het einde van de lopende periode.

10. Toegang tot de Trainingen

a. Na succesvolle betaling krijgt de klant toegang tot de online trainingen voor de aangeschafte duur. Deze toegang is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Dog-Connect behoudt zich het recht voor om de toegang tot de trainingen op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten.

11. Annulering en Restitutie

a. Annulering van een aankoop is mogelijk binnen een bepaalde periode, zoals aangegeven op de website.

b. Restituties worden alleen verleend volgens het restitutiebeleid van Dog-Connect, dat beschikbaar is op de website.

12. Aansprakelijkheid en Resultaten

a. Dog-Connect is niet aansprakelijk voor het gedrag van de hond na het volgen van de trainingen. Resultaten kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren.

13. Klantenservice

a. Voor vragen, klachten of ondersteuning met betrekking tot de trainingen, neem contact op met de klantenservice van Dog-Connect.

14. Trainers en Gebruikersbijdragen

a. Honden trainers hebben de mogelijkheid om gratis trainingen op het platform te uploaden. Door een training te uploaden, verleent de trainer Dog-Connect een niet-exclusieve licentie om de training op de website te tonen en te verspreiden.

b. Dog-Connect behoudt zich het recht voor om trainingen te verwijderen of de toegang tot bepaalde trainers op te schorten indien zij de algemene voorwaarden schenden.

15. Verantwoordelijkheden van Trainers

a. Trainers zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en inhoud van de verstrekte informatie in hun trainingen. Dog-Connect is niet aansprakelijk voor eventuele claims met betrekking tot de inhoud van de trainingen.

16. Gebruikersbeoordelingen en Feedback

a. Gebruikers hebben de mogelijkheid om beoordelingen en feedback te geven over de trainingen. Dog-Connect behoudt zich het recht voor om beoordelingen te modereren en te verwijderen indien deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden.

17. Eigendomsrechten van Trainers

a. Trainers behouden het eigendom van hun intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ingediende trainingen. Dog-Connect verkrijgt geen eigendomsrechten over de trainingen, behalve de licentie om ze op het platform te tonen en te verspreiden.

18. Beperkingen op Gebruik

a. Het is niet toegestaan om de trainingen van trainers te kopiëren, verspreiden, reproduceren of gebruiken op een manier die in strijd is met de algemene voorwaarden.

19. Betalingsmogelijkheden voor Honden Trainers

a. Honden trainers hebben de optie om:

  • Een maandelijkse bijdrage te betalen voor het gebruik van het platform.
  • Een commissie te betalen op basis van de verkochte trainingen via het platform.

b. De specifieke tarieven voor de maandelijkse bijdrage en commissie worden vermeld op de website en kunnen door Dog-Connect worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving aan de trainers.

20. Betalingsvoorwaarden

a. Maandelijkse bijdragen worden maandelijks in rekening gebracht op de opgegeven betalingswijze van de honden trainer.

b. Commissies worden berekend op basis van de verkoop van de trainingen en worden periodiek in rekening gebracht op de opgegeven betalingswijze van de honden trainer.

c. Dog-Connect behoudt zich het recht voor om eventuele verschuldigde bedragen te innen via de opgegeven betalingswijze van de honden trainer.

21. Opzegging en Restitutie

a. Honden trainers kunnen op elk moment hun betalingsmethode bijwerken of hun account opzeggen volgens het opzeggingsbeleid van Dog-Connect.

b. Er worden geen restituties verleend voor reeds betaalde maandelijkse bijdragen of commissies.

Services
Contact

Prins Alexanderweg 88
3712 AC Huis ter Heide